Boyan Dong v. Cloopen Group Holding Ltd. et al: Class Action Complaint

Class Action Complaint in Boyan Dong v. Cloopen Group Holding Limited, a Cayman Islands company based in China; Changxun Sun, Yipeng Li, Kui Zhou, Qingsheng Zheng, Xiaodong Liang, Zi Yang, Ming Liao, Feng Zhu, Lok Yan Hui, Jianhong Zhou, Ching Chiu, Xiegang Xiong, Cheng Luo, Yunhao Liu, Cogency Global Inc., Colleen A. DeVries, Goldman Sachs (Asia) LLC, Citigroup Global Markets Inc., China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, Tiger Brokers (NZ) Limited, and Futu Inc. at the U. S. District Court for the Southern District of New York.


 • 36
  December 10, 2021
  Cloopen Group Holding Limited, Changxun Sun, Yipeng Li, Kui Zhou, Qingsheng Zheng, Xiaodong Liang, Zi Yang, Ming Liao, Feng Zhu, Lok Yan Hui, Jianhong Zhou, Ching Chiu, Xiegang Xiong, Cheng Luo, Yunhao Liu, Cogency Global Inc., Colleen A. DeVries, Goldman Sachs (Asia) LLC, Citigroup Global Markets Inc., China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, Tiger Brokers (NZ) Limited, Futu Inc.
  Johnson Fistel, Ralph Stone
  Xx Xx Xx
  Boyan Dong