Alabama Circuit Court (Jefferson County)

City of Birmingham Retirement and Relief System v. ZTO Express (Cayman) Inc. et al: Class Action Complaint

Class Action Complaint in City of Birmingham Retirement and Relief System v. ZTO Express (Cayman) Inc., Meisong Lai, Jianfa Lai, Jilei Wang, Xiangliang Hu, Baixi Lan, Xing Liu, Frank Zhen Wei, Jianmin (James) Guo, Morgan Stanley & Co. International Plc, Goldman Sachs (Asia) LLC, China Renaissance Securities (Hong Kong) Limited, Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC, and J.P. Morgan Securities LLC at the Circuit Court of Jefferson County, Alabama.