FamilyMart China Holding Co. Ltd. v. Yin-Heng Wei et al: Writ of Summons

Writ of Summons in FamilyMart China Holding Co. Ltd., of Japan v. Yin-Heng Wei, Shih-Chieh Wei, Ying-Chiao We, Ying-Chun Wei, Nexus (Cayman Islands) Holding Corp., Shanghai Nexus Information Technology Co., Ltd., Good Choice (Cayman Islands) Holding Corp., Good Choice (Hong Kong) Holding Co. Ltd., Shanghai Zhenhuixuan Electronic Commerce Ltd., and China CVS Cayman Islands Holding Corp. at the Grand Court of the Cayman Islands.


 • 39
  August 28, 2019
  Yin-Heng Wei, Shih-Chieh Wei, Ying-Chiao We, Ying-Chun Wei, Nexus (Cayman Islands) Holding Corp., Shanghai Nexus Information Technology Co., Ltd., Good Choice (Cayman Islands) Holding Corp., Good Choice (Hong Kong) Holding Co. Ltd., Shanghai Zhenhuixuan Electronic Commerce Ltd., China CVS Cayman Islands Holding Corp.
  Ogier
  Xx Xx Xx
  Litigation
  FamilyMart China Holding Co. Ltd.