Jingjing Zhou v. Youbi Capital (Cayman) GP et al: Complaint

Complaint alleging breach of fiduciary duty and breach of contract in Jingjing Zhou, of Connecticut v. Youbi Capital (Cayman) GP, of the Cayman Islands; Yaofei Chen, of New Jersey; Hyejin Lee, of New Jersey, and Chen Li, of New York, at the U. S. District Court for the Southern District of New York.


 • 41
  September 10, 2021
  Youbi Capital (Cayman) GP, Yaofei Chen, Hyejin Lee, Chen Li
  Xx Xx Xx
  Crypto, Litigation
  Jingjing Zhou