Louisiana Sheriffs Pension & Relief Fund et al v. Luckin Coffee Inc.: Motion to Approve $175M Settlement

Motion to Approve Class Action Settlement in Louisiana Sheriffs Pension & Relief Fund et al v. Luckin Coffee Inc., a Cayman Islands company based in China; Charles Zhengyao Lu, Jenny Zhiya Qian, Jian Liu, Reinout Hendrik Schakel, Hui Li, Erhai Liu, Jinyi Guo, Sean Shao, Thomas P. Meier, Credit Suisse Securities (USA) LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, Haitong International Securities Company Limited, KeyBanc Capital Markets Inc., and Needham & Company, LLP


  • 208
    October 25, 2021
    Luckin Coffee Inc., Charles Zhengyao Lu, Jenny Zhiya Qian, Jian Liu, Reinout Hendrik Schakel, Hui Li, Erhai Liu, Jinyi Guo, Sean Shao, Thomas P. Meier, Credit Suisse Securities (USA) LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, Haitong International Securities Company Limited, KeyBanc Capital Markets Inc., Needham & Company, LLP
    Louisiana Sheriffs Pension & Relief Fund, Sjunde AP-Fonden