LM Maltsev

Ukraine: Fleming LLC

Application for the appointment of a Commissioner to collect evidence for a criminal investigation in Ukraine into Aleksandr Mikhailovich Rastegaev, Vladislav Anatoliyevich Streletskiy, NF Dolinina, VA Koltygin, GM Opryshko, LO Kulibanych, LM Maltsev, SV Gotvyansky and VA Gudramovych for alleged money laundering.