Ukraine: Fleming LLC

Application for the appointment of a Commissioner to collect evidence for a criminal investigation in Ukraine into Aleksandr Mikhailovich Rastegaev, Vladislav Anatoliyevich Streletskiy, NF Dolinina, VA Koltygin, GM Opryshko, LO Kulibanych, LM Maltsev, SV Gotvyansky and VA Gudramovych for alleged money laundering.

DOCUMENT.PDF File Size: 329.48 KB
13
May 04, 2004
USA
2004-mc-00081
Money Laundering
Ukraine