Xin Fa Co. Ltd. et al v. Zeng Le Wang et al: Complaint

  Complaint in Xin Fa Co. Ltd., of the British Virgin Islands, and Feng Li, a.k.a. Jianjin Qiao v. Zeng Le Wang and Xiu Wei Li at the Supreme Court of the State of New York, County of Queens.


 • 25
  November 30, 2022
  Fraud
  Carolyn Shields, Liu & Shields
  Xx Xx Xx
  Zeng Le Wang, Xiu Wei Li
  Xin Fa Co. Ltd., Feng Li